Výběr nových norem [leden 2012]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v lednovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN ISO 50001 (011501)
Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití
Katalogové číslo: 89859 Cena: 420 Kč

ČSN ISO 28564-1 (018000)
Veřejné informační navigační systémy – Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata
Katalogové číslo: 89779 Cena: 325 Kč

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice a značky
Katalogové číslo: 89904 Cena: 325 Kč

ČSN EN 1300 +A1 (165110)
Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření
Katalogové číslo: 89932 Cena: 335 Kč

ČSN EN 12622 (210702)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Hydraulické ohraňovací lisy
Katalogové číslo: 89849 Cena: 545 Kč

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Katalogové číslo: 88947 Cena: 900 Kč

ČSN EN 62571 (368453)
Formát souboru digitální zvukové knihy a požadavky na přehrávač
Katalogové číslo: 89729 Cena: 735 Kč

ČSN 37 6605 ed. 2 (376605)
Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod
Katalogové číslo: 88587 Cena: 220 Kč

ČSN P CEN/TS 14972 (389260)
Stabilní hasicí zařízení – Mlhová zařízení – Navrhování a instalace
Katalogové číslo: 89802 Cena: 565 Kč

ČSN EN 15889 (389505)
Požární hadice – Zkušební metody
Katalogové číslo: 89803 Cena: 420 Kč

ČSN EN 1127-1 ed. 2 (389622)
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika
Katalogové číslo: 89783 Cena: 420 Kč

ČSN EN 13463-5 ed. 2 (389641)
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c”
Katalogové číslo: 89999 Cena: 420 Kč

ČSN EN 16009 (389692)
Bezplamenná zařízení pro odlehčení výbuchu
Katalogové číslo: 89911 Cena: 220 Kč

ČSN EN ISO 16120-1 (421075)
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 89831 Cena: 325 Kč

ČSN EN 12166 (421318)
Měď a slitiny mědi – Dráty pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 90005 Cena: 335 Kč

ČSN EN 12163 (421319)
Měď a slitiny mědi – Tyče pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 90002 Cena: 335 Kč

ČSN EN 12167 (421326)
Měď a slitiny mědi – Profily a ploché tyče pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 90006 Cena: 335 Kč

ČSN EN 15254-4 +A1 (730855)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 4: Zasklené konstrukce
Katalogové číslo: 89804 Cena: 335 Kč

ČSN EN 1090-2 +A1 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
Katalogové číslo: 89680 Cena: 1050 Kč

ČSN EN 12446 ed. 2 (734207)
Komíny – Konstrukční díly – Prvky komínového pláště z betonu
Katalogové číslo: 89638 Cena: 335 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-7 (734400)
Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy
Katalogové číslo: 89026 Cena: 325 Kč

ČSN EN 1627 (746001)
Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace
Katalogové číslo: 89914 Cena: 325 Kč

ČSN EN 13869 +A1 (945202)
Zapalovače – Zapalovače odolné dětem – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 89817 Cena: 220 Kč

ČSN EN 9101 (310414)
Systémy řízení kvality – Požadavky na audit pro organizace z oblasti letectví, kosmonautiky a obrany
Katalogové číslo: 89200 Cena: 565 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *