Výběr nových norem [12/2011]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v listopadovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN ISO 14006 (010906)
Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro začlenění ekodesignu
Katalogové číslo: 89797 Cena: 420 Kč

ČSN ISO 29821-1 (011464)
Monitorování stavu a diagnostika strojů – Ultrazvuk – Část 1: Všeobecné pokyny
Katalogové číslo: 89634 Cena: 325 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu
Katalogové číslo: 89654 Cena: 545 Kč

ČSN EN 14894 (078400)
Zařízení a příslušenství na LPG – Značení lahví a tlakových sudů
Katalogové číslo: 89470 Cena: 220 Kč

ČSN EN 14154-1 +A2 (257811)
Vodoměry – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 89649 Cena: 525 Kč

ČSN EN 50522 (333201)
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV
Katalogové číslo: 88607 Cena: 525 Kč

ČSN EN 61936-1 (333201)
Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla
Katalogové číslo: 88637 Cena: 525 Kč

ČSN EN 50550 (354195)
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)
Katalogové číslo: 89343 Cena: 420 Kč

ČSN EN 50564 (361060)
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře – Měření spotřeby energie nízkého příkonu
Katalogové číslo: 89591 Cena: 420 Kč

ČSN EN 50556 (365601)
Systémy silniční dopravní signalizace
Katalogové číslo: 89687 Cena: 420 Kč

ČSN EN 1560 (420005)
Slévárenství – Systém označování litiny – Značky materiálů a číselné označování materiálů
Katalogové číslo: 89129 Cena: 220 Kč

ČSN EN 12513 (420961)
Slévárenství – Otěruvzdorné litiny
Katalogové číslo: 88969 Cena: 220 Kč

ČSN EN 1559-1 (421260)
Slévárenství – Technické dodací podmínky – Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 89130 Cena: 325 Kč

ČSN EN 131-1 +A1 (493830)
Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
Katalogové číslo: 89533 Cena: 325 Kč

ČSN 56 9603 (569603)
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe – Vejce a vaječné výrobky
Katalogové číslo: 89535 Cena: 420 Kč

ČSN EN 1555-4 (646412)
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 4: Ventily (armatury)
Katalogové číslo: 89564 Cena: 220 Kč

ČSN EN 13241-1 +A1 (747031)
Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti
Katalogové číslo: 89578 Cena: 335 Kč

ČSN EN 13508-2 +A1 (756901)
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
Katalogové číslo: 89520 Cena: 945 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001)
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Klasifikace a terminologie
Katalogové číslo: 89224 Cena: 900 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *