Upozornění na prodloužení přechodného období pro symboly pro ošetřování textilií

V současné době probíhá revize technické normy ČSN EN ISO 3758 – Textilie – Symboly pro ošetřování, která měla být vydána v polovině roku 2010. Vydáním této normy by skončilo přechodné období pro symboly údržby textilií platné podle původní ČSN EN ISO 3758:2005. Vzhledem k tomu, že dochází k posunu v termínech řešení tvorby mezinárodní normy ISO 3758, prodlužuje se přechodné období pro symboly pro ošetřování textilií do 30. 11. 2012.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *