Důležité upozornění pro uživatele normy ČSN EN ISO 8835-3:2009

Norma ISO 8835-3:2007 Inhalational, anaesthesia systems – Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems byla převzata CEN jako EN ISO 8835-3:2009 a do soustavy ČSN byla zavedena jako ČSN EN ISO 8835-3:2009 Inhalační anestetické systémy – Část 3: Přenosové a jímací systémy aktivních systémů odvodu anestetického plynu schválením k přímému používaní vyhlášením ve Věstníku ÚNMZ.

BSI informovala CEN, že kvůli absenci nezbytných požadavků v článcích 7.1.2 a 8.6 není tato norma zdraví bezpečná.

V současné době probíhá diskuse v CEN a mezi CEN/TC 215 a ISO/TC 121, do jejichž působnosti tato norma patří. V tuto chvíli však neexistuje dohoda, zda se má předmětná norma stáhnout z oběhu.

Na základě zmíněných skutečností se organizace ISO rozhodla, že dočasně pozastaví prodej ISO 8835-3:2007 v ISO Webstore.

Jakmile dojde k dohodě ohledně stažení nebo změny stávající normy, ISO bude své členy neprodleně informovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *