Výběr nových norem [03/2009]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v březnovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 80000-13 (011300)

Veličiny a jednotky – Část 13: Informatika

Katalogové číslo: 82911 Cena: 320 Kč

ČSN EN 12517-2 (051178)

Nedestruktivní zkoušení svarů – Část 2: Hodnocení svarových spojů u hliníku a jeho slitin při radiografickém zkoušení – Stupně přípustnosti

Katalogové číslo: 82988 Cena: 210 Kč

ČSN EN 81-40 (274003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

Katalogové číslo: 82942 Cena: 520 Kč

ČSN EN 815 +A2 (277993)

Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách – Bezpečnostní požadavky

Katalogové číslo: 82940 Cena: 400 Kč

ČSN EN 12110 +A1 (277994)

Stroje pro stavbu tunelů – Tlakové vzduchové komory – Bezpečnostní požadavky

Katalogové číslo: 82939 Cena: 210 Kč

ČSN EN 15436-1 (278048)

Zařízení pro údržbu servisních a provozních prostor silnic – Část 1: Terminologie

Katalogové číslo: 82936 Cena: 520 Kč

ČSN EN 50264-1 ed. 2 (347661)

Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru – Část 1: Všeobecné požadavky

Katalogové číslo: 82773 Cena: 320 Kč

ČSN EN 61557-12 (356230)

Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů

Katalogové číslo: 82836 Cena: 540 Kč

ČSN EN 50164-1 ed. 2 (357605)

Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti

Katalogové číslo: 82795 Cena: 210 Kč

ČSN EN 50164-2 ed. 2 (357605)

Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

Katalogové číslo: 82797 Cena: 310 Kč

ČSN EN 50164-4 (357605)

Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

Katalogové číslo: 82802 Cena: 210 Kč

ČSN EN 50164-7 (357605)

Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

Katalogové číslo: 82801 Cena: 175 Kč

ČSN EN 61347-1 ed. 2 (360510)

Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

Katalogové číslo: 82909 Cena: 520 Kč

ČSN EN 61995-1 (360615)

Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

Katalogové číslo: 82903 Cena: 500 Kč

ČSN ISO/IEC 2382-36 (369001)

Informační technologie – Slovník – Část 36: Výuka, vzdělávání, výcvik

Katalogové číslo: 82701 Cena: 210 Kč

ČSN EN 61386-1 ed. 2 (370000)

Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 1: Všeobecné požadavky

Katalogové číslo: 82425 Cena: 400 Kč

ČSN EN 1301-1 (421418)

Hliník a slitiny hliníku – Tažené dráty – Část 1: Technické dodací předpisy

Katalogové číslo: 82985 Cena: 175 Kč

ČSN EN 1090-3 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

Katalogové číslo: 82831 Cena: 700 Kč

ČSN ISO 24510 (759000)

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice pro posuzování a zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům

Katalogové číslo: 82927 Cena: 520 Kč

ČSN ISO 24511 (759001)

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s odváděním a zneškodňováním odpadních vod a pro posuzování těchto služeb

Katalogové číslo: 82945 Cena: 500 Kč

ČSN ISO 24512 (759002)

Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod – Směrnice pro management subjektů poskytujících služby spojené s dodávkou pitné vody a pro posuzování těchto služeb

Katalogové číslo: 82944 Cena: 500 Kč

ČSN EN 980 (850005)

Grafické značky pro označování zdravotnických prostředků

Katalogové číslo: 82873 Cena: 320 Kč

ČSN EN 1176-6 (940515)

Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

Katalogové číslo: 82568 Cena: 310 Kč

ČSN EN 9104-002 (310405)

Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality – Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality

Katalogové číslo: 82295 Cena: 400 Kč

Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 61326-3-1 (356508)

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC – Část 3-1: Požadavky na odolnost zařízení zajišťujících nebo určených k zajištění bezpečnosti příbuzných funkcí (funkční bezpečnost) – Všeobecné průmyslové aplikace

Katalogové číslo: 82875 Cena: 700 Kč

Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13329 +A1 (917878)

Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Katalogové číslo: 82606 Cena: 400 Kč

Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *