Výběr nových norem [02/2009]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v únorovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN ISO 10003 (010341)
Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro externí řešení sporů organizace
Katalogové číslo: 82856 Cena: 400 Kč

ČSN BS 25999-1 (010370)
Management kontinuity činností organizace – Část 1: Soubor zásad
Katalogové číslo: 82868 Cena: 500 Kč

ČSN EN 61355-1 ed. 2 (013721)
Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení – Část 1: Pravidla a tabulky třídění
Katalogové číslo: 82618 Cena: 400 Kč

ČSN EN 15240 (120014)
Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů
Katalogové číslo: 82582 Cena: 320 Kč

ČSN P CEN/TS 1591-3 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 3: Metody výpočtu přírubových spojů se stykem kov na kov
Katalogové číslo: 81894 Cena: 500 Kč

ČSN P CEN/TS 1591-4 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 4: Kvalifikace personálu odpovědného za montáž šroubových spojů na zařízeních podléhajících směrnici pro tlaková zařízení
Katalogové číslo: 81895 Cena: 175 Kč

ČSN EN 12644-1+A1 (270036)
Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 1: Návody k používání
Katalogové číslo: 82536 Cena: 210 Kč

ČSN EN 12644-2+A1 (270036)
Jeřáby – Informace pro používání a zkoušení – Část 2: Značení
Katalogové číslo: 82529 Cena: 175 Kč

ČSN EN 50290-4-2 (347820)
Komunikační kabely – Část 4-2: Všeobecně k používání kabelů – Pokyn pro použití
Katalogové číslo: 82764 Cena: 310 Kč

ČSN EN 61318 (359721)
Práce pod napětím – Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení
Katalogové číslo: 82752 Cena: 210 Kč

ČSN EN 60601-1-9 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí
Katalogové číslo: 82599 Cena: 320 Kč

ČSN EN 13348 (421523)
Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum
Katalogové číslo: 82817 Cena: 210 Kč

ČSN EN 14342+A1 (492109)
Dřevěné podlahoviny – Charakteristiky, posuzování shody a označení
Katalogové číslo: 82811 Cena: 310 Kč

ČSN EN 589 (656503)
Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 82614 Cena: 210 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551)
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty
Katalogové číslo: 82639 Cena: 400 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559)
Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody
Katalogové číslo: 82692 Cena: 400 Kč

ČSN EN 1999-1-1 (731501)
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce
Katalogové číslo: 82436 Cena: 1000 Kč

ČSN EN 13384-1 +A2 (734206)
Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny
Katalogové číslo: 82481 Cena: 540 Kč

ČSN P CEN/TR 14383-2 (734400)
Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby
Katalogové číslo: 82490 Cena: 320 Kč

ČSN EN 506 (747714)
Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z měděného nebo zinkového plechu
Katalogové číslo: 82636 Cena: 320 Kč

ČSN EN 508-1 (747715)
Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
Katalogové číslo: 82637 Cena: 400 Kč

ČSN EN 508-2 (747715)
Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 2: Hliník
Katalogové číslo: 82635 Cena: 320 Kč

ČSN EN 508-3 (747715)
Střešní krytiny z plechu – Podmínky pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 3: Korozivzdorná ocel
Katalogové číslo: 82634 Cena: 320 Kč

ČSN EN 15546-1 (852112)
Spoje s malým vnitřním průměrem pro kapaliny a plyny používané ve zdravotnictví – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 82760 Cena: 310 Kč

ČSN P ISO/TS 22367 (855232)
Zdravotnické laboratoře – Omezování chyb uplatněním řízení rizika a neustálého zlepšování
Katalogové číslo: 82708 Cena: 210 Kč

ČSN P CEN/TS 15398 (917888)
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny – Normalizované symboly pro podlahové krytiny
Katalogové číslo: 82843 Cena: 310 Kč

ČSN EN 1176-1 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 82672 Cena: 540 Kč

ČSN EN 1176-7 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
Katalogové číslo: 82620 Cena: 175 Kč

ČSN EN 15423 (127041)
Větrání budov – Protipožární opatření vzduchotechnických systémů
Katalogové číslo: 81654 Cena: 310 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 12241 (727006)
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu
Katalogové číslo: 82287 Cena: 500 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 12812 (738108)
Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh
Katalogové číslo: 82286 Cena: 400 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15288-2 (940920)
Plavecké bazény – Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů
Katalogové číslo: 82392 Cena: 320 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *