ČSN ISO 45001 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití (náhrada OHSAS 18001 a OHSAS 18002)

ČSN ISO 45001 specifikuje požadavky na systém managementu BOZP a poskytuje návod k jeho používání. Umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům, poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP.

Je použitelná ve všech organizacích bez ohledu na velikost podniku, odvětví nebo charakter podnikání. Je navržena tak, aby se dala integrovat s procesy managementu, které již jsou v organizaci zavedené, a má stejnou strukturu (high-level structure HLS) jako další normy systémů managementu, např. ISO 9001 (management kvality) a ISO 14001 (environmentální management).

Používá jednoduchý model Plan-Do-Check-Act (PDCA), který poskytuje rámec organizacím plánovat tak, jak potřebují, za účelem minimalizovat riziko nebezpečí. Opatření by měla mířit na problémy, které mohou vést k dlouhodobým zdravotním obtížím a k pracovní neschopnosti, a také k situacím, u nichž může docházet k pracovním úrazům.

ČSN ISO 45001 nahrazuje ČSN OHSAS 18001 z března 2008 a ČSN OHSAS 18002 z července 2009. Organizace nyní certifikované podle OHSAS 18001 mají 3 roky na dosažení souladu s novou ISO 45001. Mezinárodní akreditační fórum (IAF) vytvořilo požadavky na přechod, které by měly pomoci certifikovaným organizacím, certifikačním orgánům, akreditačním orgánům a dalším subjektům se na přechod připravit.

Prodej norem o vánočních svátcích

Vzhledem k blížícím se svátkům a k potřebě zajistit dodání objednaného zboží tak, abyste si jej stihli vyzvednout ještě před svátky, bude poslední zboží odesláno v pondělí dne 21. prosince 2009. Prosím přizpůsobte tomu své objednávky. Zboží vám Česká pošta doručí v úterý 22. prosince 2009.

Ve dnech 23. 12. 2009 až 3. 1. 2010 bude firma uzavřena.

Internetová prodejna – nové obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

s platností od 1. března 2009 jsme upravili obchodní podmínky naší internetové prodejny. Změnil se typ zásilky, pomocí které zasíláme zboží – místo zrušeného Profibalíku se nyní zasílá Obchodním balíkem. Taktéž jsme začali místo poštovného a balného účtovat náklady na doručení – cena se změnila na 140 Kč, přičemž tato cena v sobě již zahrnuje 19 % DPH (dříve se účtovalo poštovné s 0 % DPH a balné s 19 %). Další úprava obchodních podmínek spočívala ve vyjasnění způsobů plateb a dodávek norem do zahraničí.

Rozšíření sortimentu

Do internetové prodejny jsme doplnili nové položky – kromě norem vydaných v lednu 2009, jsou to seznamy norem. Nabízíme dva druhy seznamů – v tištěné podobě a v podobě programu.

Tištěné seznamy jsou obdobou seznamů norem, které vydávalo ČNI, avšak s tím rozdílem, že připravujeme každý měsíc aktualizované verze, a také nabízíme samostatné seznamy jednotlivých tříd.

Další novinkou je zveřejnění nabídky počítačového programu Seznam norem na PC. Tato aplikace vám umožní procházet a zobrazovat informace o všech platných normách. K dispozici je několik variant podle počtu PC, na kterých aplikaci chcete použít, a také podle četnosti dodávek aktualizovaných dat.

Novinky v e-shopu – Náhrady rušených norem, podrobnější informace o převzatých originálech, drobné úpravy hledání

Dnešním dnem jsme pro vás v internetové prodejně zprovoznili dvě novinky. Tou první je možnost zobrazení náhrad zrušených norem. Je-li zrušená norma nahrazena jinou normou (nebo jinými normami), zobrazí se odkaz „zobrazit náhrady“ (viz následující obrázek).

zobrazení nahrazených norem

Po kliknutí na odkaz se dostaneme na stránku, na níž uvidíme všechny náhrady.

Další novinkou, kterou lze vidět na obrázku výše, je změna označování norem, které jsou dostupné pouze v anglickém jazyce. Obecně existují tři typy převzatých originálů – přejatý originál (obsahuje pouze anglický text obsahu normy, nic víc), přejatý originál s českou titulní stranou (kromě anglického textu obsahu obsahuje i českou titulní stranu a českou přílohu) a originál přejatý schválením k přímému používání (tyto normy neobsahují text obsahu normy, pouze informaci, kde lze originál normy získat).

Původní text „Norma je k dispozici pouze v anglickém znění“ jsme tedy nahradili podrobnější informací o tom, co všechno je v normě česky, co anglicky a co vlastně norma obsahuje.

Poslední změnou je drobná změna vyhledávání – když je výsledkem vyhledávání jen jedna norma, je místo výsledků vyhledávání zobrazena přímo stránka s konkrétní normou, čímž vám šetříme jedno kliknutí.

Nová verze e-shopu

Dne 26. července 2008 jsme pro vás spustili novou verzi internetové prodejny. Novinkami by mělo být jak zpřehlednění celé prodejny, tak jednodušší orientace v nabízeném sortimentu a vylepšené vyhledávání. Nově jsou také zákazníci automaticky informováni o vyřízení objednávky e-mailem.

Těmito úpravami vývoj samozřejmě nekončí a můžete se tedy těšit na další nové vlastnosti – např. na e-mailové upozorňování na nové verze nebo doplnění norem, které jste zakoupili.