Výběr nových norem [květen 2015]

ČSN ISO 55000 (010375)
Management aktiv – Přehled, zásady a terminologie
Katalogové číslo: 97512 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16646 (010665)
Údržba – Údržba v rámci managementu fyzického majetku
Katalogové číslo: 97202 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1330-1 (015005)
Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 1: Seznam obecných termínů
Katalogové číslo: 97424 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15502-2-2 (075316)
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
Katalogové číslo: 96780 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1591-1 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočet
Katalogové číslo: 97212 Cena: 570 Kč

ČSN EN 545 (132070)
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97242 Cena: 590 Kč

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice
Katalogové číslo: 97223 Cena: 340 Kč

ČSN EN 81-20 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Katalogové číslo: 96969 Cena: 945 Kč

ČSN EN 81-50 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Katalogové číslo: 96966 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60079-2 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“
Katalogové číslo: 97182 Cena: 570 Kč

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 97143 Cena: 440 Kč

ČSN IEC/TR 61439-0 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů
Katalogové číslo: 97082 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1672-1 (512000)
Potravinářské stroje – Základní pojmy – Část 1: Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 97519 Cena: 550 Kč

ČSN EN 1990 ed. 2 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Katalogové číslo: 97283 Cena: 770 Kč

ČSN 73 6132 (736132)
Stavba vozovek – Kationaktivní asfaltové emulze
Katalogové číslo: 97196 Cena: 190 Kč

ČSN EN 16034 (747050)
Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Katalogové číslo: 97195 Cena: 350 Kč

ČSN EN 16506 (756308)
Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů – Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
Katalogové číslo: 97248 Cena: 340 Kč

ČSN ISO 14785 (761203)
Turistické informační kanceláře – Informační a recepční služby pro turisty – Požadavky
Katalogové číslo: 97417 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1789 +A2 (842110)
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Silniční ambulance
Katalogové číslo: 97214 Cena: 550 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120)
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení – Letecké ambulance – Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích
Katalogové číslo: 97213 Cena: 230 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *