IN-EL – Svazek 80 – Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady (druhé aktualizované vydání)

V tomto vydání jsou zohledněny požadavky nových technických norem a to zejména pokud se týká dimenzování vedení (ČSN 33 2000-5-523), jištění vodičů (ČSN 33 2000-4-43), ochrany před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením a požadavků na pospojování (ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54), ochran obvodů u strojních zařízení (ČSN 60204-1) a v celé publikaci je upravena terminologie podle pravidel, jak jsou v současné době normalizována (viz především ČSN IEC 60050-826).

V první části si příručka vzala za cíl ukázat, v čem spočívají zásady jištění. V prvé řadě zde byl podrobně specifikovaný záměr vydavatele. V druhé části příručka obsahuje nové tabulky, z nichž se dá velice rychle a jednoduše zjistit, jak který vodič za jakých podmínek jistit. Tabulky jsou uvedeny výkladem a vysvětlením zásad, z nichž se při jištění elektrických vedení a zařízení vychází. Čtenář zde nalezne návod, jak v jednotlivých případech postupovat.

Publikaci si můžete objednat v naší internetové prodejně za 230 Kč.