Pozvánka na seminář – Pravidla pro elektrotechniku, komentáře k normám řady ČSN 33 2000

Seminář ?Pravidla pro elektrotechniku, komentáře k normám řady ČSN 33 2000″ se bude konat 13. listopadu 2008 od 09:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Cílem semináře je podat odborné veřejnosti informace o nových a připravovaných elektrotechnických normách ČSN a technických normalizačních informacích TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku, o zásadách pro projektování, montáže, revize elektrické instalace a elektrických zařízení, o zásadách ochrany před úrazem elektrickým proudem podle nových TNI a ČSN. Umožnit účastníkům semináře si pohovořit se zpracovateli důležitých norem v oblasti pravidel pro elektrotechniku. Na dotazy budou odpovídat přednášející, kteří jsou ve většině případů také zpracovateli předmětných norem. Seminář je určen všem elektrotechnikům, projektantům, pracovníkům obsluhy, údržby, revizním technikům, orgánům dozoru nad bezpečností práce a soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)