Výběr nových norem [11/2006]

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vydaných normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN ISO 14040 (010940)
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Zásady a osnova
Katalogové číslo: 77068 Cena: 560,- Kč

ČSN EN ISO 14044 (010944)
Environmentální management – Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice
Katalogové číslo: 77067 Cena: 760,- Kč

ČSN EN ISO 11442 (013196)
Technická dokumentace – Zacházení s dokumenty
Katalogové číslo: 77055 Cena: 420,- Kč

ČSN 01 3705 (013705)
Terminologie v oblasti informační struktury, dokumentace a grafických značek
Katalogové číslo: 76993 Cena: 640,- Kč

ČSN ISO 18878 (275005)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
Katalogové číslo: 76927 Cena: 420,- Kč

ČSN ISO 18893 (275006)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
Katalogové číslo: 76926 Cena: 420,- Kč

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 (332000)
Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
Katalogové číslo: 76967 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 62305-1 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy
Katalogové číslo: 77239 Cena: 760,- Kč

ČSN EN 62305-2 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika
Katalogové číslo: 77241 Cena: 1130,- Kč

ČSN EN 62305-3 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
Katalogové číslo: 77242 Cena: 1150,- Kč

ČSN EN 62305-4 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Katalogové číslo: 77243 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060)
Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 77236 Cena: 1410,- Kč

ČSN EN 60950-22 (369060)
Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 22: Zařízení instalovaná venku
Katalogové číslo: 77118 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 1309-2 (490018)
Kulatina a řezivo – Metody měření rozměrů – Část 2: Kulatina – Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu
Katalogové číslo: 77170 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 17761 (492131)
Dřevěné podlahoviny – Parkety z rostlého dřeva – Vertikální lamely, široké lamely a ležaté špalíky
Katalogové číslo: 77052 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 14246 (723615)
Sádrové prvky pro zavěšené podhledy – Definice, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 77109 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Katalogové číslo: 76653 Cena: 1280,- Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Katalogové číslo: 76681 Cena: 990,- Kč

ČSN 73 4231 (734231)
Kamna – Individuálně stavěná kachlová kamna
Katalogové číslo: 76251 Cena: 480,- Kč

ČSN 73 4232 (734232)
Sporáky – Individuálně stavěné kachlové sporáky
Katalogové číslo: 76252 Cena: 420,- Kč

ČSN 73 5710 (735710)
Požární stanice a požární zbrojnice
Katalogové číslo: 76640 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 14351-1 (746075)
Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Katalogové číslo: 77110 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 15038 (761501)
Překladatelské služby – Požadavky na poskytování služby
Katalogové číslo: 76989 Cena: 480,- Kč

ČSN EN ISO 22870 (855102)
Vyšetření u pacienta (VUP) – Požadavky na kvalitu a způsobilost
Katalogové číslo: 77000 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 14527 (914111)
Vany pro sprchové kouty pro domovní použití
Katalogové číslo: 77095 Cena: 420,- Kč

Dále vyšla změna Z1 k normě ČSN 33 2000-5-51, změna Z5 k ČSN 34 1390 a Opravy 1 k ČSN EN 13480-6/A1, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 33 2000-7-712.

Tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně nebo pomocí objednávkového formuláře.