Výběr nových norem [07/2008]

V tomto článku přinášíme výběr z norem vydaných v červenci 2008. Normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 13611 (061820)
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 81156 Cena: 760,- Kč

ČSN EN 60027-4 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 4: Točivé elektrické stroje
Katalogové číslo: 81279 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 60027-6 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 6: Technologie řízení
Katalogové číslo: 81158 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 60664-5 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm
Katalogové číslo: 81300 Cena: 725,- Kč

ČSN EN 60079-5 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem
Katalogové číslo: 81330 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 12464-2 (360450)
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
Katalogové číslo: 81266 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 60423 ed. 2 (370000)
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství
Katalogové číslo: 81127 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 10028-7 (420937)
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 7: Korozivzdorné oceli
Katalogové číslo: 81239 Cena: 760,- Kč

ČSN EN 10273 (421030)
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely
Katalogové číslo: 81264 Cena: 485,- Kč

ČSN 74 4505 (744505)
Podlahy – Společná ustanovení
Katalogové číslo: 81326 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 14387 +A1 (832220)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Protiplynové a kombinované filtry – Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 81386 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 471 +A1 (832820)
Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití – Metody zkoušení a požadavky
Katalogové číslo: 81271 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 1149-5 (832845)
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti – Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky
Katalogové číslo: 81402 Cena: 335,- Kč

ČSN EN 752 (756110)
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
Katalogové číslo: 81188 Cena: 1125,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.