Pozvánka na workshop – Komentář k ČSN ISO 10014:2007

Workshop „Komentář k ČSN ISO 10014:2007 – Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů“ se bude konat dne 9. června 2008 od 10:00 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Programem workshopu bude seznámení s komentářem k normě ČSN ISO 10014:2007, který byl vydán ČNI v březnu 2008. Důraz bude kladen zejména na prezentaci vybraných metod a technik, které jsou uvedeny v příloze B normy ČSN ISO 10014:2007. Dále budou účastníkům sděleny nejdůležitější informace z plenárního zasedání ISO/TC 176, které proběhlo ve dnech 19. 5. až 24. 5. 2008 v Srbsku.

V rámci workshopu budou přednášet:

  • Ing. Miroslav Staněk
  • Ing. Alena Plášková, CSc.

Předpokládaný konec workshopu v 13 hodin. Workshop je bezplatný, přihlášky zasílejte na adresu ondrej.hyks@cni.cz a to nejpozději do 6. června 2008. Počet účastníků je omezen na 50.

Publikaci „Komentář k ČSN ISO 10014:2007 – Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů“ je možno objednat za 155 Kč bez DPH prostřednictvím e-shopu ČNI.