Pozvánka na seminář – ČSN OHSAS 18001 Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Seminář ?ČSN OHSAS 18001 – Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? se bude konat 14. dubna od 9:30 v sále List na Biskupském dvoře 5 v Praze.

Účastníci semináře budou seznámeni s revidovaným zněním normy BS OHSAS 18001:2007, resp. ČSN OHSAS 18001 z března 2008. Budou informováni o nových požadavcích normy a jejich vazbě na platnou legislativu ČR. Současně budou mít možnost diskutovat problematiku BOZP se zástupci dozorového i certifikačního orgánu.
Cílem semináře je pomoci organizacím certifikovaným podle BS OHSAS 18001:1999 při přípravě na recertifikaci podle nové normy.
Současně je určen pro organizace, které se teprve na implementaci systémů BOZP připravují nebo o ni pouze uvažují.

Program semináře a přihlášku naleznete v přiloženém PDF souboru (formát Adobe PDF; 1.4 MB)