Připravované normy [09/2007]

V tomto článku vás seznámíme s výběrem norem, které vyjdou v září 2007.

ČSN ISO 2859-10 (01 0261)
Statistické přejímky srovnáváním ? Část 10: Úvod do norem ISO řady 2859 statistických přejímek pro kontrolu srovnáváním
Katalogové číslo 79202 Cena: 490,- Kč

ČSN ISO 21247 (01 0282)
Systémy statistických přejímek s přejímacím číslem nula a postupy statistické regulace propojené na přejímku produktů
Katalogové číslo 79201 Cena: 650,- Kč

ČSN EN 81714-2 ed.2 (01 3790)
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů ? Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu
Katalogové číslo 79314 Cena: 1005,- Kč

ČSN EN ISO 8501-4 (03 8221)
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků ? Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu ? Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou
Katalogové číslo 79177 Cena: 340,- Kč

ČSN EN 13480-8 (13 0020)
Kovová průmyslová potrubí ? Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
Katalogové číslo 79441 Cena: 570,- Kč

ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (33 2000)
Elektrické instalace nízkého napětí ? Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení ? Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
Katalogové číslo 79147 Cena: 730,- Kč

ČSN 33 2000-6 (33 2000)
Elektrické instalace nízkého napětí ? Část 6: Revize
Katalogové číslo 79145 Cena: 730,- Kč

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (33 2000)
Elektrické instalace nízkého napětí ? Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech ? Prostory s vanou nebo sprchou
Katalogové číslo 79175 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 61537 ed. 2 (37 0400)
Vedení kabelů ? Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
Katalogové číslo 79196 Cena: 900,- Kč

ČSN EN 10079 (42 0044)
Definice ocelových výrobků
Katalogové číslo 79455 Cena: 1150,- Kč

TNI CEN/TR 10347 (42 0904)
Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí
Katalogové číslo 79271 Cena: 425,- Kč

ČSN ISO 17792 (56 0643)
Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury ? Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení fermentujících citráty ? Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 stupních Celsia
Katalogové číslo 79389 Cena: 425,- Kč

ČSN EN ISO 8069 (57 0833)
Sušené mléko ? Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů
Katalogové číslo 79497 Cena: 425,- Kč

TNI CEN/TR 15138 (65 6014)
Ropné výrobky a kapaliny ? Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí
Katalogové číslo 79499 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 923 (66 8501)
Lepidla ? Termíny a definice
Katalogové číslo 79339 Cena: 900,- Kč

ČSN EN 14528 (72 4870)
Bidety ? Funkční požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo 79329 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 13084-1 (73 4220)
Volně stojící komíny ? Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo 79378 Cena: 650,- Kč

ČSN EN 1085 (75 0160)
Čištění odpadních vod ? Slovník
Katalogové číslo 79065 Cena: 900,- Kč

ČSN EN 1005-5 (83 3503)
Bezpečnost strojních zařízení ? Fyzická výkonnost člověka ? Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace
Katalogové číslo 79558 Cena: 900,- Kč

ČSN EN ISO 16000-5 (83 5801)
Vnitřní ovzduší ? Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)
Katalogové číslo 79430 Cena: 425,- Kč

ČSN EN 565 (94 2002)
Horolezecká výzbroj ? Popruhy ? Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo 79020 Cena: 340,- Kč