Výběr nových norem [srpen 2014]

ČSN ISO 7870-3 (010272)
Regulační diagramy – Část 3: Přejímací regulační diagramy
Katalogové číslo: 94468 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155)
Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
Katalogové číslo: 95756 Cena: 590 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110)
Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality
Katalogové číslo: 95804 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020)
Odporová svařovací zařízení – Transformátory – Obecné požadavky platné pro všechny transformátory
Katalogové číslo: 95687 Cena: 350 Kč

ČSN 06 0310 (060310)
Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž
Katalogové číslo: 95777 Cena: 340 Kč

ČSN 06 0830 (060830)
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
Katalogové číslo: 95776 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 10462 (078542)
Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Periodická kontrola a údržba
Katalogové číslo: 95838 Cena: 340 Kč

ČSN EN 834 (258521)
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií
Katalogové číslo: 95801 Cena: 350 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 5: Ruční vozíky
Katalogové číslo: 95691 Cena: 350 Kč

ČSN EN 15011 +A1 (270210)
Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby
Katalogové číslo: 95775 Cena: 590 Kč

ČSN EN 60079-17 ed. 4 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací
Katalogové číslo: 95692 Cena: 350 Kč

ČSN 33 3320 ed. 2 (333320)
Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky
Katalogové číslo: 95210 Cena: 190 Kč

ČSN 34 2614 ed. 3 (342614)
Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů
Katalogové číslo: 95390 Cena: 550 Kč

ČSN EN 60068-1 ed. 2 (345791)
Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod
Katalogové číslo: 95422 Cena: 350 Kč

ČSN EN 60255-27 ed. 2 (353522)
Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 27: Požadavky na bezpečnost výrobku
Katalogové číslo: 95658 Cena: 590 Kč

ČSN 35 4701-2 ed. 3 (354701)
Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K
Katalogové číslo: 95289 Cena: 1150 Kč

ČSN EN 62444 (370540)
Kabelové průchodky pro elektrické instalace
Katalogové číslo: 95701 Cena: 350 Kč

ČSN EN 12583 (386481)
Zařízení pro zásobování plynem – Kompresní stanice – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 95713 Cena: 550 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *