Výběr nových norem [duben 2014]

ČSN ISO 21601 (038169)
Koroze kovů a slitin – Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu
Katalogové číslo: 95055 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1591-4 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích
Katalogové číslo: 95076 Cena: 230 Kč

ČSN 33 0165 ed. 2 (330165)
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení
Katalogové číslo: 94959 Cena: 230 Kč

ČSN 33 2000-7-718 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště
Katalogové číslo: 94909 Cena: 230 Kč

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 95130 Cena: 550 Kč

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312)
Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
Katalogové číslo: 94955 Cena: 190 Kč

ČSN EN ISO 18265 (420379)
Kovové materiály – Převod hodnot tvrdosti
Katalogové číslo: 95161 Cena: 590 Kč

ČSN EN 590 (656506)
Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 95061 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1504-5 (732101)
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 5: Injektáž betonu
Katalogové číslo: 94657 Cena: 350 Kč

ČSN EN 1790 (737013)
Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Předem připravené vodorovné dopravní značení
Katalogové číslo: 95144 Cena: 440 Kč

ČSN EN 12811-4 (738123)
Dočasné stavební konstrukce – Část 4: Záchytné stříšky pro lešení – Požadavky na provedení a návrh výrobku
Katalogové číslo: 95156 Cena: 230 Kč

ČSN 74 6077 (746077)
Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
Katalogové číslo: 94713 Cena: 340 Kč

ČSN 75 0905 (750905)
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
Katalogové číslo: 95126 Cena: 230 Kč

ČSN EN 15017 (763500)
Pohřební služby – Požadavky
Katalogové číslo: 95019 Cena: 340 Kč

ČSN EN 1041 +A1 (855201)
Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků
Katalogové číslo: 95062 Cena: 340 Kč

ČSN EN 14915 (492113)
Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody a označení
Katalogové číslo: 94787 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1953 (824001)
Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 94773 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *