Výběr nových norem [únor 2014]

ČSN P ISO/IEC TS 17021-2 (015257)
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů environmentálního managementu
Katalogové číslo: 94527 Cena: 230 Kč

ČSN EN 14766 (309044)
Horská jízdní kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 94595 Cena: 590 Kč

ČSN EN 16054 (309049)
Jízdní kola BMX – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 94249 Cena: 550 Kč

ČSN EN 61472 ed. 2 (359732)
Práce pod napětím – Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV – Výpočtová metoda
Katalogové číslo: 94470 Cena: 440 Kč

ČSN 36 0011-1 (360011)
Měření osvětlení prostorů – Část 1: Základní ustanovení
Katalogové číslo: 94680 Cena: 230 Kč

ČSN 36 0011-2 (360011)
Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
Katalogové číslo: 94681 Cena: 190 Kč

ČSN 36 0011-3 (360011)
Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
Katalogové číslo: 94682 Cena: 190 Kč

ČSN 36 0011-4 (360011)
Měření osvětlení prostorů – Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
Katalogové číslo: 94683 Cena: 190 Kč

ČSN EN 62040-4 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 4: Hlediska životního prostředí – požadavky a zprávy
Katalogové číslo: 94399 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 1594 (386410)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – Funkční požadavky
Katalogové číslo: 94511 Cena: 590 Kč

ČSN EN 1866-3 (389161)
Pojízdné hasicí přístroje – Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky EN 1866-1
Katalogové číslo: 94447 Cena: 230 Kč

ČSN EN 1537 (731051)
Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy
Katalogové číslo: 94422 Cena: 440 Kč

ČSN 73 4232 (734232)
Sporáky – Individuálně stavěné sporáky
Katalogové číslo: 94669 Cena: 340 Kč

ČSN 73 6124-1 (736124)
Stavba vozovek – Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy – Část 1: Provádění a kontrola shody
Katalogové číslo: 94238 Cena: 230 Kč

ČSN 75 5455 (755455)
Výpočet vnitřních vodovodů
Katalogové číslo: 94734 Cena: 570 Kč

ČSN EN 12566-3 +A2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Katalogové číslo: 94735 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13492 (806166)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
Katalogové číslo: 94839 Cena: 440 Kč

ČSN EN 13493 (806186)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
Katalogové číslo: 94739 Cena: 440 Kč

ČSN EN 748 (940510)
Zařízení hracích ploch – Branky pro fotbal – Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody
Katalogové číslo: 94717 Cena: 230 Kč

ČSN EN 71-5 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy
Katalogové číslo: 94715 Cena: 590 Kč

ČSN EN 71-12 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky
Katalogové číslo: 94716 Cena: 340 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku – Část 1: Pojistné ventily
Katalogové číslo: 94154 Cena: 340 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 834 (258521)
Indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy – Indikátory napájené elektrickou energií
Katalogové číslo: 94291 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13361 (806164)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
Katalogové číslo: 94299 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13491 (806165)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních staveb
Katalogové číslo: 94301 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13362 (806185)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
Katalogové číslo: 94298 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15382 (806194)
Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře
Katalogové číslo: 94300 Cena: 440 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN ISO 12312-1 (832437)
Ochrana očí a obličeje – Sluneční brýle a související vybavení – Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití
Katalogové číslo: 94179 Cena: 350 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 71-3 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Katalogové číslo: 94765 Cena: 550 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *