Výběr nových norem [08/2007]

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vydaných normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 62308 (010630)
Bezporuchovost zařízení – Metody posuzování bezporuchovosti
Katalogové číslo: 79140 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 13269 (010663)
Údržba – Směrnice pro vypracování smluv o údržbě
Katalogové číslo: 79141 Cena: 420,- Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123)
Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Geometrické tolerování – Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)
Katalogové číslo: 79236 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 60974-4 (052205)
Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu
Katalogové číslo: 79168 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 14876 (078530)
Lahve na přepravu plynů – Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlakových sudů
Katalogové číslo: 79194 Cena: 480,- Kč

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Katalogové číslo: 78895 Cena: 720,- Kč

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Omezené vodivé prostory
Katalogové číslo: 79052 Cena: 330,- Kč

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
Katalogové číslo: 79051 Cena: 760,- Kč

ČSN EN 60034-26 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 26: Vlivy nesymetrických napětí na vlastnosti trojfázových asynchronních motorů nakrátko
Katalogové číslo: 79179 Cena: 330,- Kč

ČSN EN 50116 ed. 2 (369062)
Zařízení informační technologie – Kusové zkoušky elektrické bezpečnosti během výroby
Katalogové číslo: 79239 Cena: 230,- Kč

ČSN EN 10339 (421021)
Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě – Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi
Katalogové číslo: 79211 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 13307-1 (492145)
Dřevěné desky a přířezy pro nekonstrukční použití – Část 1: Požadavky
Katalogové číslo: 79113 Cena: 330,- Kč

ČSN EN 14220 (492146)
Dřevo a materiály na bázi dřeva pro okna, vnější dveřní křídla a vnější zárubně – Požadavky a specifikace
Katalogové číslo: 79112 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 14221 (492147)
Dřevo a materiály na bázi dřeva pro interiérová okna, vnitřní dveřní křídla a vnitřní zárubně – Požadavky a specifikace
Katalogové číslo: 79111 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 14975 (493840)
Půdní schody žebříkového typu – Požadavky, značení a zkoušení
Katalogové číslo: 79246 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 14411 (725109)
Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování
Katalogové číslo: 79312 Cena: 880,- Kč

ČSN EN 13501-1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Katalogové číslo: 79007 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 15237 (731081)
Provádění speciálních geotechnických prací – Svislé drény
Katalogové číslo: 79103 Cena: 760,- Kč

ČSN EN 1912+A1 (731713)
Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin
Katalogové číslo: 79132 Cena: 420,- Kč

ČSN EN ISO 5667-1 (757051)
Jakost vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků
Katalogové číslo: 79208 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 71-2 +A1 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 2: Hořlavost
Katalogové číslo: 79212 Cena: 420,- Kč