Ochrana před bleskem

S platností k 1. srpnu 2007 vyšly opravy ke čtyřem dílům norem řady ČSN EN 62305, konkrétně

ČSN EN 62305-1 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy
Katalogové číslo: 77239
Oprava 1 – katalogové číslo: 78925

ČSN EN 62305-2 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika
Katalogové číslo: 77241
Oprava 1 – katalogové číslo: 78932

ČSN EN 62305-3 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
Katalogové číslo: 77242
Oprava 1 – katalogové číslo: 78933

ČSN EN 62305-4 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Katalogové číslo: 77243
Oprava 1 – katalogové číslo: 78953

Opravy si můžete zakoupit v naší internetové prodejně.

Nepotřebujete-li opravy vytištěné na hlavičkovém papíru ČNI, můžete si je stáhnout a vytisknout ve vlastní režii pomocí následujících odkazů: