Výběr nových norem [9/2011]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v srpnovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN ISO 8992 (021002)
Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a matice
Katalogové číslo: 89175 Cena: 180 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení
Katalogové číslo: 88996 Cena: 525 Kč

ČSN EN 50191 ed. 2 (331345)
Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení
Katalogové číslo: 88847 Cena: 335 Kč

ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovování zařízení
Katalogové číslo: 88585 Cena: 525 Kč

ČSN ISO 8528-1 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory – Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení
Katalogové číslo: 88855 Cena: 325 Kč

ČSN EN 60519-1 ed. 3 (335002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 88912 Cena: 335 Kč

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy
Katalogové číslo: 88945 Cena: 525 Kč

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Katalogové číslo: 88812 Cena: 565 Kč

ČSN 34 2710 (342710)
Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Katalogové číslo: 88891 Cena: 735 Kč

ČSN EN 54-1 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod
Katalogové číslo: 88803 Cena: 220 Kč

ČSN EN 60034-1 ed. 2 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti
Katalogové číslo: 88828 Cena: 545 Kč

ČSN EN 61439-5 (357107)
Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
Katalogové číslo: 88796 Cena: 325 Kč

ČSN EN 61386-24 (370000)
Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 24: Zvláštní požadavky – Trubkové systémy uložené v zemi
Katalogové číslo: 88682 Cena: 220 Kč

ČSN EN 15776 (695247)
Netopené tlakové nádoby – Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s tažností po přetržení rovnou nebo menší než 15 %
Katalogové číslo: 88979 Cena: 335 Kč

ČSN EN 413-1 (722102)
Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 88815 Cena: 325 Kč

ČSN ISO 10845-1 (730090)
Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy
Katalogové číslo: 88867 Cena: 900 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 10845-2 (730090)
Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek
Katalogové číslo: 88868 Cena: 525 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 10845-3 (730090)
Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení
Katalogové číslo: 88869 Cena: 545 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 10845-4 (730090)
Stavební zakázky – Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek
Katalogové číslo: 88870 Cena: 335 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 10845-5 (730090)
Stavební zakázky – Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky
Katalogové číslo: 88871 Cena: 525 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 10845-6 (730090)
Stavební zakázky – Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky
Katalogové číslo: 88872 Cena: 525 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 10845-7 (730090)
Stavební zakázky – Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky
Katalogové číslo: 88873 Cena: 420 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN ISO 10845-8 (730090)
Stavební zakázky – Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky
Katalogové číslo: 88874 Cena: 335 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN 73 2824-1 (732824)
Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
Katalogové číslo: 88944 Cena: 325 Kč

ČSN 73 6058 (736058)
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
Katalogové číslo: 88898 Cena: 420 Kč

ČSN EN 71-1 +A14 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Katalogové číslo: 88955 Cena: 735 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *