Výběr nových norem [07/2007]

V této sérii článků vás budeme každý měsíc informovat o nejdůležitějších nově vydaných normách. Všechny tyto normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN ISO 17660-1 (050326)
Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 1: Nosné svarové spoje
Katalogové číslo: 78941 Cena: 560,- Kč

ČSN EN ISO 17660-2 (050326)
Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 2: Nenosné svarové spoje
Katalogové číslo: 78947 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 545 (132070)
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 78719 Cena: 880,- Kč

ČSN EN 1123-2 (132201)
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pokovených ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod – Část 2: Rozměry
Katalogové číslo: 78632 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 15091 (137108)
Zdravotnětechnické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury
Katalogové číslo: 78616 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 14492-2 (270610)
Jeřáby – Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem – Část 2: Kladkostroje se strojním pohonem
Katalogové číslo: 78918 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 81-71 +A1 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu – Část 71: Výtahy odolné vandalům
Katalogové číslo: 79032 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 60079-7 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 7: Ochrana zařízení zajištěným provedením
Katalogové číslo: 78922 Cena: 880,- Kč

ČSN EN 60079-11 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností
Katalogové číslo: 78779 Cena: 990,- Kč

ČSN EN 61241-0 (332335)
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 0: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 78915 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 61241-4 (332335)
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 4: Typ ochrany
Katalogové číslo: 78921 Cena: 480,- Kč

ČSN EN 61241-11 (332335)
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností
Katalogové číslo: 78897 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 13947 (730321)
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
Katalogové číslo: 78999 Cena: 640,- Kč

ČSN EN 60601-1 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
Katalogové číslo: 79016 Cena: 1720,- Kč

ČSN EN 60825-4 ed. 2 (367750)
Bezpečnost laserových zařízení – Část 4: Ochranné kryty laserů
Katalogové číslo: 78914 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 10021 (420905)
Všeobecné technické dodací podmínky pro ocelové výrobky
Katalogové číslo: 78924 Cena: 420,- Kč

ČSN ISO 17484-1 (646442)
Plastové potrubní systémy – Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně – Část 1: Požadavky na systémy
Katalogové číslo: 79054 Cena: 40,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13445-8 (695245)
Netopené tlakové nádoby – Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin
Katalogové číslo: 78732 Cena: 480,- Kč

ČSN 75 5455 (755455)
Výpočet vnitřních vodovodů
Katalogové číslo: 78686 Cena: 720,- Kč

ČSN EN 15161 (755468)
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Montáž, provoz, údržba a opravy
Katalogové číslo: 78615 Cena: 330,- Kč

ČSN EN 15219 (755469)
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů – Zařízení na odstraňování dusičnanů – Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
Katalogové číslo: 78617 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 1496 (832670)
Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranná zdvihací zařízení
Katalogové číslo: 78902 Cena: 420,- Kč

ČSN EN 1498 (832672)
Prostředky ochrany osob proti pádu – Záchranné smyčky
Katalogové číslo: 78903 Cena: 420,- Kč

ČSN CEN/TS 15379 (738535)
Správa budov – Názvosloví a rozsah služeb
Katalogové číslo: 78233 Cena: 480,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.