Výběr nových norem [6/2011]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v červnovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 62508 (010681)
Návod pro lidská hlediska spolehlivosti
Katalogové číslo: 87689 Cena: 420 Kč

ČSN EN 14127 (015021)
Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem
Katalogové číslo: 88399 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 225 (021001)
Spojovací součásti – Šrouby a matice – Značky a popis rozměrů
Katalogové číslo: 88249 Cena: 420 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171)
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
Katalogové číslo: 88371 Cena: 335 Kč

ČSN EN 14336 (060812)
Tepelné soustavy v budovách – Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav
Katalogové číslo: 88085 Cena: 335 Kč

ČSN EN 13313 (140120)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Odborná způsobilost osob
Katalogové číslo: 88457 Cena: 325 Kč

ČSN ISO 4309 (270056)
Jeřáby – Ocelová lana – Péče a údržba, inspekce a vyřazování
Katalogové číslo: 88305 Cena: 525 Kč

ČSN EN 15734-1 (284060)
Železniční aplikace – Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků – Část 1: Požadavky a definice
Katalogové číslo: 88440 Cena: 420 Kč

ČSN EN 60027-7 (330100)
Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie
Katalogové číslo: 88332 Cena: 525 Kč

ČSN EN 60079-25 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy
Katalogové číslo: 88374 Cena: 565 Kč

ČSN EN 60695-1-11 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků – Posouzení požárního nebezpečí
Katalogové číslo: 88306 Cena: 420 Kč

ČSN EN 50383 ed. 2 (367906)
Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz)
Katalogové číslo: 88270 Cena: 565 Kč

ČSN 42 0139 (420139)
Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká
Katalogové číslo: 88437 Cena: 335 Kč

ČSN P CEN/TS 15293 (656512)
Motorová paliva – Ethanol E85 – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 88400 Cena: 220 Kč

ČSN EN 15998 (701023)
Sklo ve stavebnictví – Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost – Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace
Katalogové číslo: 88283 Cena: 220 Kč

ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
Katalogové číslo: 88284 Cena: 735 Kč

ČSN EN 12975-1 +A1 (730301)
Tepelné solární soustavy a součásti – Solární kolektory – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 88211 Cena: 220 Kč

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
Katalogové číslo: 88381 Cena: 335 Kč

ČSN EN 15080-12 (730869)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Část 12: Nosné zděné stěny
Katalogové číslo: 88291 Cena: 220 Kč

ČSN 73 2603 (732603)
Ocelové mostní konstrukce – Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky
Katalogové číslo: 88103 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 12100 (833001)
Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
Katalogové číslo: 88295 Cena: 735 Kč

ČSN EN ISO 4414 (833370)
Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti
Katalogové číslo: 88297 Cena: 335 Kč

ČSN EN ISO 4413 (833371)
Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti
Katalogové číslo: 88296 Cena: 420 Kč

ČSN EN 50529-1 (872011)
Norma EMC pro sítě – Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení
Katalogové číslo: 88256 Cena: 180 Kč

ČSN EN 50529-2 (872011)
Norma EMC pro sítě – Část 2: Telekomunikační sítě po vedení využívající koaxiální kabely
Katalogové číslo: 88252 Cena: 220 Kč

ČSN 91 0015 (910015)
Čalouněný nábytek – Základní ustanovení
Katalogové číslo: 88341 Cena: 180 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *