Výběr nových norem [12/2010]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v prosincovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 15900 (011502)
Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti – Definice a požadavky
Katalogové číslo: 87251 Cena: 175 Kč

ČSN EN ISO 81714-1 (013790)
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů – Část 1: Základní pravidla
Katalogové číslo: 87226 Cena: 210 Kč

ČSN EN 13709 (133040)
Průmyslové armatury – Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
Katalogové číslo: 87279 Cena: 210 Kč

ČSN EN 1906 (165776)
Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 87293 Cena: 400 Kč

ČSN EN ISO 23125 (200701)
Obráběcí stroje – Bezpečnost – Soustruhy
Katalogové číslo: 87217 Cena: 540 Kč

ČSN EN 13135-1 +A1 (270136)
Jeřáby – Vybavení – Část 1: Elektrotechnické vybavení
Katalogové číslo: 87081 Cena: 320 Kč

ČSN EN 13135-2 +A1 (270136)
Jeřáby – Vybavení – Část 2: Neelektrotechnické vybavení
Katalogové číslo: 87377 Cena: 500 Kč

ČSN EN 12158-1 +A1 (274404)
Nákladní stavební výtahy – Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami
Katalogové číslo: 87260 Cena: 500 Kč

ČSN EN 12158-2 +A1 (274404)
Nákladní stavební výtahy – Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními
Katalogové číslo: 87261 Cena: 320 Kč

ČSN EN 115-2 (274802)
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
Katalogové číslo: 87275 Cena: 320 Kč

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy
Katalogové číslo: 86830 Cena: 320 Kč

ČSN EN 60079-15 ed. 3 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”
Katalogové číslo: 87124 Cena: 520 Kč

ČSN EN 50518-1 (334599)
Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 1: Umístění a konstrukční požadavky
Katalogové číslo: 87162 Cena: 210 Kč

ČSN EN 60335-2-27 ed. 3 (361045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření
Katalogové číslo: 87166 Cena: 320 Kč

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Použitelnost
Katalogové číslo: 87267 Cena: 310 Kč

ČSN EN 12268 +A1 (513020)
Potravinářské stroje – Pásové pily – Bezpečnostní a hygienické požadavky
Katalogové číslo: 87345 Cena: 320 Kč

ČSN EN 15725 (730866)
Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb
Katalogové číslo: 87090 Cena: 310 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (731220)
Navrhování kotvení do betonu – Část 4-1: Všeobecně
Katalogové číslo: 87091 Cena: 520 Kč

ČSN EN ISO 8970 (732071)
Dřevěné konstrukce – Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky – Požadavky na hustotu dřeva
Katalogové číslo: 87051 Cena: 175 Kč

ČSN 73 6223 (736223)
Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami
Katalogové číslo: 87174 Cena: 320 Kč

ČSN EN 14634 (771017)
Skleněné obaly – Korunková ústí 26 H 180 – Rozměry
Katalogové číslo: 87247 Cena: 175 Kč

ČSN EN 14635 (771018)
Skleněné obaly – Korunková ústí 26 H 126 – Rozměry
Katalogové číslo: 87246 Cena: 175 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *