Výběr nových norem [07/2010]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v červencovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 60300-3-15 (010690)
Management spolehlivosti – Část 3-15: Pokyn k použití – Inženýrství spolehlivosti systémů
Katalogové číslo: 86214 Cena: 500 Kč

ČSN ISO 10816-2 (011412)
Vibrace – Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech – Část 2: Parní turbíny a generátory nad 50 MW na pozemních základech se jmenovitými provozními otáčkami 1 500 1/min, 1 800 1/min, 3 000 1/min a 3 600 1/min
Katalogové číslo: 86394 Cena: 210 Kč

ČSN ISO 20906 (011691)
Akustika – Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť
Katalogové číslo: 86338 Cena: 320 Kč

ČSN ISO 5408 (014001)
Závity – Slovník
Katalogové číslo: 86282 Cena: 320 Kč

ČSN EN ISO 14713-1 (038261)
Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 1: Všeobecné zásady pro navrhování a odolnost proti korozi
Katalogové číslo: 86344 Cena: 310 Kč

ČSN EN ISO 14713-2 (038261)
Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem
Katalogové číslo: 86345 Cena: 210 Kč

ČSN EN 1708-1 (050026)
Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1: Tlakové součásti
Katalogové číslo: 86370 Cena: 520 Kč

ČSN EN 15316-1 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 86101 Cena: 310 Kč

ČSN EN 15316-2-3 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění
Katalogové číslo: 86102 Cena: 400 Kč

ČSN EN 15316-3-1 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)
Katalogové číslo: 86103 Cena: 210 Kč

ČSN EN 15316-3-2 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody
Katalogové číslo: 86104 Cena: 320 Kč

ČSN EN 15316-3-3 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
Katalogové číslo: 86105 Cena: 310 Kč

ČSN EN 267 ed. 2 (075857)
Hořáky na kapalná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením
Katalogové číslo: 86235 Cena: 540 Kč

ČSN EN 12819 (078410)
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3
Katalogové číslo: 86294 Cena: 320 Kč

ČSN EN 13779 (127007)
Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy
Katalogové číslo: 86053 Cena: 520 Kč

ČSN EN 12599 (127031)
Větrání budov – Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
Katalogové číslo: 86075 Cena: 500 Kč

ČSN EN 13000 (270570)
Jeřáby – Mobilní jeřáby
Katalogové číslo: 86314 Cena: 700 Kč

ČSN EN 50215 ed. 2 (341565)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
Katalogové číslo: 85611 Cena: 500 Kč

ČSN EN 62423 (354183)
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B)
Katalogové číslo: 86045 Cena: 400 Kč

ČSN EN 60282-1 ed. 3 (354720)
Pojistky vysokého napětí – Část 1: Pojistky omezující proud
Katalogové číslo: 86305 Cena: 540 Kč

ČSN EN 60644 ed. 2 (354722)
Vysokonapěťové tavné vložky pro motorové obvody
Katalogové číslo: 86307 Cena: 210 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena
Katalogové číslo: 86376 Cena: 310 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 2: Svařované trubky tažené za studena
Katalogové číslo: 86530 Cena: 310 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena
Katalogové číslo: 86531 Cena: 310 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093)
Ocelové trubky pro přesné použití – Technické dodací podmínky – Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena
Katalogové číslo: 86532 Cena: 210 Kč

ČSN EN 15743 (722120)
Struskosíranový cement – Složení, specifikace a kritéria shody
Katalogové číslo: 86291 Cena: 310 Kč

ČSN EN 15191 (723415)
Betonové prefabrikáty – Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu
Katalogové číslo: 86399 Cena: 210 Kč

ČSN EN 15129 (730041)
Antiseizmické konstrukční úpravy
Katalogové číslo: 86168 Cena: 900 Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.