Výběr nových norem [12/2009]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v prosincovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN P ISO/TS 16949 (010329)
Systémy managementu kvality – Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu
Katalogové číslo: 84768 Cena: 520 Kč

ČSN ISO 3290-1 (023680)
Valivá ložiska – Kuličky – Část 1: Ocelové kuličky
Katalogové číslo: 84729 Cena: 210 Kč

ČSN EN ISO 17663 (050221)
Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy
Katalogové číslo: 84870 Cena: 210 Kč

ČSN EN 14678-1 +A1 (078461)
Zařízení a příslušenství na LPG – Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automobilové čerpací stanice – Část 1: Výdejní stojany
Katalogové číslo: 84606 Cena: 320 Kč

ČSN EN 1591-1 +A1 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 1: Výpočtová metoda
Katalogové číslo: 84412 Cena: 400 Kč

ČSN EN 1755 +A1 (268815)
Bezpečnost manipulačních vozíků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu
Katalogové číslo: 84717 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13001-2 +A3 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení
Katalogové číslo: 84660 Cena: 500 Kč

ČSN EN 14439 +A2 (270580)
Jeřáby – Bezpečnost – Věžové jeřáby
Katalogové číslo: 84662 Cena: 400 Kč

ČSN EN 15056 +A1 (271925)
Jeřáby – Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery
Katalogové číslo: 84661 Cena: 310 Kč

ČSN EN 12418 +A1 (278605)
Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi – Bezpečnost
Katalogové číslo: 84561 Cena: 320 Kč

ČSN EN 60079-10-1 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry
Katalogové číslo: 84638 Cena: 500 Kč

ČSN EN 50468 (341393)
Požadavky na odolnost telekomunikačních vstupů/výstupů v koncových telekomunikačních zařízeních vůči přepětím a nadproudům vyvolaných účinky blesku
Katalogové číslo: 84648 Cena: 175 Kč

ČSN 34 1500 ed. 2 (341500)
Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení
Katalogové číslo: 84547 Cena: 210 Kč

ČSN 34 2600 ed. 2 (342600)
Drážní zařízení – Železniční zabezpečovací zařízení
Katalogové číslo: 84049 Cena: 175 Kč

ČSN EN 60034-30 (350000)
Točivé elektrické stroje – Část 30: Třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko (IE kód)
Katalogové číslo: 84842 Cena: 210 Kč

ČSN EN 61095 ed. 2 (354151)
Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely
Katalogové číslo: 84282 Cena: 700 Kč

ČSN EN 62271-100 ed. 2 (354220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače střídavého proudu
Katalogové číslo: 84621 Cena: 1800 Kč

ČSN EN 61984 ed. 2 (354601)
Konektory – Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Katalogové číslo: 84622 Cena: 400 Kč

ČSN EN 50164-5 (357605)
Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů
Katalogové číslo: 84562 Cena: 175 Kč

ČSN EN 61995-2 (360615)
Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely – Část 2: Noremní listy pro DCL
Katalogové číslo: 84545 Cena: 210 Kč

ČSN EN 60745-1 ed. 3 (361551)
Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 84686 Cena: 860 Kč

ČSN EN 61029-1 ed. 3 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 84685 Cena: 540 Kč

ČSN EN 62321 (369080)
Elektrotechnické výrobky – Stanovení úrovně šesti látek s omezeným používáním (olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly, polybromované difenylethery)
Katalogové číslo: 84871 Cena: 700 Kč

ČSN 36 9791 (369791)
Informační technologie – Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC
Katalogové číslo: 84982 Cena: 210 Kč

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky
Katalogové číslo: 84395 Cena: 400 Kč

ČSN EN 10343 (420123)
Oceli k zušlechťování pro použití ve stavebnictví – Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 84422 Cena: 320 Kč

ČSN EN 10025-6 +A1 (420904)
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 6: Technické dodací podmínky pro ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném stavu
Katalogové číslo: 84733 Cena: 310 Kč

ČSN EN 10028-1 +A1 (420937)
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 84604 Cena: 310 Kč

ČSN ISO 20340 (673121)
Nátěrové hmoty – Požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů konstrukcí vystavených přímořským a obdobným podmínkám
Katalogové číslo: 84612 Cena: 320 Kč

ČSN EN 15824 (722402)
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
Katalogové číslo: 84564 Cena: 210 Kč

ČSN EN 13707 +A2 (727601)
Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
Katalogové číslo: 84655 Cena: 320 Kč

ČSN EN 1912 +A3 (731713)
Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin
Katalogové číslo: 84557 Cena: 210 Kč

ČSN EN 15713 (916020)
Bezpečné ničení důvěrných materiálů – Pravidla správné praxe
Katalogové číslo: 84859 Cena: 175 Kč

ČSN EN 1176-10 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení
Katalogové číslo: 84611 Cena: 210 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě
Katalogové číslo: 84610 Cena: 175 Kč

ČSN EN 71-1 +A9 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Katalogové číslo: 84609 Cena: 540 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *