Výběr nových norem [10/2009]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v říjnovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 80416-1 ed. 2 (013765)
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech – Část 1: Tvorba grafických značek pro registraci
Katalogové číslo: 84182 Cena: 310 Kč

ČSN EN 13128 +A2 (200711)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Frézky (včetně vyvrtávaček)
Katalogové číslo: 84266 Cena: 500 Kč

ČSN EN 13898 +A1 (200723)
Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Pily na studený kov
Katalogové číslo: 84157 Cena: 500 Kč

ČSN EN 14070 +A1 (200725)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Postupové a jednoúčelové stroje
Katalogové číslo: 84155 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13736 +A1 (210705)
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Pneumatické lisy
Katalogové číslo: 84156 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13985 +A1 (210740)
Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Tabulové nůžky
Katalogové číslo: 84158 Cena: 400 Kč

ČSN ISO 1496-2 (269347)
Kontejnery řady 1 – Technické požadavky a zkoušení – Část 2: Termické kontejnery
Katalogové číslo: 84259 Cena: 520 Kč

ČSN EN 15512 (269636)
Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy – Zásady navrhování konstrukce
Katalogové číslo: 84339 Cena: 700 Kč

ČSN EN 13001-1 +A1 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 1: Základní principy a požadavky
Katalogové číslo: 84271 Cena: 310 Kč

ČSN EN 474-1 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 84245 Cena: 500 Kč

ČSN EN 791 +A1 (277991)
Vrtné soupravy – Bezpečnost
Katalogové číslo: 84289 Cena: 520 Kč

ČSN EN 996 +A3 (277996)
Souprava pro pilotovací práce – Bezpečnostní požadavky
Katalogové číslo: 84290 Cena: 500 Kč

ČSN 33 1310 ed. 2 (331310)
Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace
Katalogové číslo: 83964 Cena: 175 Kč

ČSN 33 2410 ed. 2 (332410)
Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v kinech
Katalogové číslo: 84036 Cena: 175 Kč

ČSN 33 2420 ed. 2 (332420)
Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
Katalogové číslo: 84038 Cena: 210 Kč

ČSN CLC/TS 50398 (334597)
Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 84164 Cena: 210 Kč

ČSN EN 50499 (367920)
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím
Katalogové číslo: 84240 Cena: 400 Kč

ČSN 37 5711 ed. 2 (375711)
Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s železničními dráhami
Katalogové číslo: 83803 Cena: 175 Kč

ČSN EN ISO 13790 (730317)
Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení
Katalogové číslo: 84106 Cena: 900 Kč

ČSN EN 1504-9 (732101)
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů
Katalogové číslo: 83557 Cena: 310 Kč

ČSN 73 6175 (736175)
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
Katalogové číslo: 84236 Cena: 320 Kč

ČSN 73 6360-2 (736360)
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
Katalogové číslo: 84171 Cena: 320 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *