Výběr nových norem [08/2009]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v březnovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 60300-3-16 (010690)
Management spolehlivosti – Část 3-16: Pokyn k použití – Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby
Katalogové číslo: 83626 Cena: 310 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621)
Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí
Katalogové číslo: 84005 Cena: 400 Kč

ČSN ISO 20712-1 (018023)
Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky – Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech
Katalogové číslo: 83843 Cena: 520 Kč

ČSN 01 8027 ed. 2 (018027)
Značení a zabezpečení v zimním středisku
Katalogové číslo: 83962 Cena: 310 Kč

ČSN EN 1011-1 (052210)
Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování
Katalogové číslo: 83984 Cena: 210 Kč

ČSN EN 15316-4-4 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-4: Výroba tepla na vytápění, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy
Katalogové číslo: 83802 Cena: 310 Kč

ČSN EN 15316-4-5 (060401)
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-5: Výroba tepla na vytápění, účinnost a vlastnosti dálkového zásobování teplem a soustav o velkém objemu
Katalogové číslo: 83801 Cena: 210 Kč

ČSN EN 13001-2 +A2 (270105)
Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 2: Účinky zatížení
Katalogové číslo: 84014 Cena: 500 Kč

ČSN EN 50413 (367917)
Základní norma o postupech měření a výpočtu pro vystavení člověka elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím (0 Hz – 300 GHz)
Katalogové číslo: 83777 Cena: 400 Kč

ČSN P CEN/TS 14816 (389270)
Stabilní hasicí zařízení – Vodní sprejová zařízení – Navrhování, instalace a údržba
Katalogové číslo: 83838 Cena: 310 Kč

ČSN P CEN/TR 15276-2 (389280)
Stabilní hasicí zařízení – Aerosolová hasicí zařízení – Část 2: Navrhování, instalace a údržba
Katalogové číslo: 83839 Cena: 320 Kč

ČSN ISO 17577 (420450)
Ocel – Ultrazvukové zkoušení plochých ocelových výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší
Katalogové číslo: 83175 Cena: 210 Kč

ČSN 44 1402 (441402)
Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv
Katalogové číslo: 83871 Cena: 115 Kč

ČSN P ISO/TS 14687-2 (656520)
Vodíkové palivo – Specifikace produktu – Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě
Katalogové číslo: 83961 Cena: 175 Kč

ČSN EN 13162 (727201)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
Katalogové číslo: 83774 Cena: 320 Kč

ČSN EN 13163 (727202)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
Katalogové číslo: 83773 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13164 (727203)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
Katalogové číslo: 83772 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13165 (727204)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) – Specifikace
Katalogové číslo: 83771 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13166 (727205)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
Katalogové číslo: 83770 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13167 (727206)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
Katalogové číslo: 83769 Cena: 320 Kč

ČSN EN 13168 (727207)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
Katalogové číslo: 83768 Cena: 320 Kč

ČSN EN 13169 (727208)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
Katalogové číslo: 83767 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13170 (727209)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
Katalogové číslo: 83766 Cena: 320 Kč

ČSN EN 13171 (727210)
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
Katalogové číslo: 83765 Cena: 320 Kč

ČSN EN 15228 (732828)
Konstrukční dřevo – Konstrukční dřevo impregnované proti biologickému napadení
Katalogové číslo: 83874 Cena: 175 Kč

ČSN EN 12566-3 +A1 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
Katalogové číslo: 83862 Cena: 400 Kč

ČSN P CEN/TS 99001 (761001)
Podpora podnikání – Podpůrné služby poskytované malým podnikům – Terminologie, kvalita a provádění služby
Katalogové číslo: 83833 Cena: 400 Kč

ČSN EN 15381 (806195)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty
Katalogové číslo: 84002 Cena: 320 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *