ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

V květnu vychází druhé vydání této základní normy řady norem ČSN 33 2000. V této normě je zaveden harmonizační dokument HD 60364-1:2008, který je modifikovanou verzí mezinárodní normy IEC 60364-1:2005. Současně s touto druhou edicí je možné používat souběžně až do 1. května 2011 i  dosud platné normy ČSN 33 2000-1:2003 a ČSN 33 2000-3:1995.

Nejvýraznější změny oproti původní normě jsou ve zvětšení rozsahu normy. Byla doplněna ustanovení pro elektrická zařízení jako venkovní osvětlení a podobné instalace. Dále byla do normy doplněna ustanovení pro prostory pro lékařské využití, mobilní a transportovatelné buňky, fotovoltaické články a požadavky na nízkonapěťové zdroje. Dále byl dopracován seznam rizik, která mohou vzniknout v elektroinstalacích a byl doplněn nový článek o ochraně před účinky podpětí, přepětí a elektromagnetických vlivů a o ochraně před přerušeným napájením. Kapitola 132 týkající se navrhování je doplněna o ustanovení týkající se dokumentace elektrického zařízení. V kapitole 134 je doplněn článek o pravidelných revizích. V kapitole 312 jsou doplněny obrázky pro lepší porozumění rozdílům mezi obvody a sítěmi AC a DC a jejich uzemněním, jak jsou aplikovány v členských zemích IEC. Dále byl doplněn článek týkající se zajištění napájení.

Rozsah normy je 44 stran A4. Normu je možno objednat v naší internetové prodejně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *