Výběr nových norem [05/2009]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v březnovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 30-1-1 (061410)

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

Katalogové číslo: 83271 Cena: 860 Kč

ČSN EN 15181 (061905)

Metody měření spotřeby energie pečicích trub na plynná paliva

Katalogové číslo: 83249 Cena: 210 Kč

ČSN EN 528 (267402)

Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky

Katalogové číslo: 83266 Cena: 540 Kč

ČSN EN 15629 (269634)

Ocelové statické skladovací systémy – Specifikace skladovacího zařízení

Katalogové číslo: 83275 Cena: 320 Kč

ČSN 33 2000-5-534 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

Katalogové číslo: 83184 Cena: 310 Kč

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

Katalogové číslo: 83182 Cena: 400 Kč

ČSN EN 60851-5 ed. 2 (347303)

Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 5: Elektrické vlastnosti

Katalogové číslo: 83440 Cena: 310 Kč

ČSN EN 60400 ed. 3 (360381)

Objímky pro zářivky a pro startéry

Katalogové číslo: 83328 Cena: 540 Kč

ČSN EN 61184 ed. 2 (360382)

Bajonetové objímky

Katalogové číslo: 83412 Cena: 500 Kč

ČSN EN 62040-1 (369066)

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS

Katalogové číslo: 83414 Cena: 500 Kč

ČSN EN 15001-2 (386420)

Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu

Katalogové číslo: 83310 Cena: 310 Kč

ČSN EN 15268 (699122)

Benzinové čerpací stanice – Bezpečnostní požadavky na konstrukci sestav ponorných čerpadel

Katalogové číslo: 83034 Cena: 310 Kč

ČSN EN 13172 (727211)

Tepelně izolační výrobky – Hodnocení shody

Katalogové číslo: 83023 Cena: 310 Kč

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

Katalogové číslo: 83429 Cena: 1050 Kč

ČSN EN 12812 (738108)

Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

Katalogové číslo: 83247 Cena: 400 Kč

ČSN EN 14012 (760202)

Poštovní služby – Kvalita služby – Zásady vyřizování stížností

Katalogové číslo: 83313 Cena: 320 Kč

ČSN EN 842 +A1 (833592)

Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály nebezpečí – Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

Katalogové číslo: 83238 Cena: 210 Kč

ČSN EN 981 +A1 (833593)

Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

Katalogové číslo: 83237 Cena: 175 Kč

ČSN EN 1041 (855201)

Informace poskytované výrobcem zdravotnických prostředků

Katalogové číslo: 83423 Cena: 310 Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *