Výběr nových norem [01/2009]

I v tomto roce vás budeme každý měsíc upozorňovat na „zajímavé“ vydané normy. Jak je již zvykem, normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN 80000-6 (011300)
Veličiny a jednotky – Část 6: Elektromagnetismus
Katalogové číslo: 82617 Cena: 500,- Kč

ČSN EN 473 (015004)
Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT – Všeobecné zásady
Katalogové číslo: 82782 Cena: 310,- Kč

ČSN ISO 7001 (018021)
Grafické značky – Veřejné informační značky
Katalogové číslo: 82500 Cena: 520,- Kč

ČSN 01 8027 (018027)
Značení a zabezpečení v zimním středisku
Katalogové číslo: 82715 Cena: 320,- Kč

ČSN ISO/TR 17452 (018203)
Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Používání UML (Unifikovaného jazyka) pro definování a dokumentaci rozhraní ITS
Katalogové číslo: 82671 Cena: 310,- Kč

ČSN EN 15389 (133240)
Průmyslové armatury – Požadavky na armatury z termoplastů používané jako stavební výrobky
Katalogové číslo: 82613 Cena: 310,- Kč

ČSN EN 817 (135822)
Zdravotnětechnické armatury – Mechanické směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky
Katalogové číslo: 82756 Cena: 400,- Kč

ČSN EN 818-1 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky
Katalogové číslo: 82373 Cena: 210,- Kč

ČSN EN 81-3 +A1 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
Katalogové číslo: 82530 Cena: 700,- Kč

ČSN P CEN/TS 81-82 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy – Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro osoby včetně osob s omeznou schopností pohybu
Katalogové číslo: 82452 Cena: 310,- Kč

ČSN EN 13015 +A1 (274090)
Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu
Katalogové číslo: 82531 Cena: 310,- Kč

ČSN EN 60079-27 ed. 2 (332320)
Výbušné atmosféry – Část 27: Koncepce jiskrově bezpečného sběrnicového systému (FISCO)
Katalogové číslo: 82438 Cena: 210,- Kč

ČSN EN 54-25 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje
Katalogové číslo: 82493 Cena: 400,- Kč

ČSN EN 50490 (360065)
Elektrická zařízení pro osvětlování letištních ploch a signalizaci – Technické požadavky na řízení pozemního leteckého osvětlení a monitorovací systém – Jednotky pro selektivní ovládání a monitorování jednotlivých světelných zdrojů
Katalogové číslo: 82554 Cena: 210,- Kč

ČSN EN 62311 (367909)
Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz – 300 Ghz)
Katalogové číslo: 82526 Cena: 540,- Kč

ČSN EN 15004-1 (389250)
Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 1: Návrh, instalace a údržba
Katalogové číslo: 82624 Cena: 700,- Kč

ČSN EN 1715-1 (421421)
Hliník a slitiny hliníku – Dráty pro tažení – Část 1: Všeobecné požadavky a technické dodací předpisy
Katalogové číslo: 82558 Cena: 210,- Kč

ČSN EN 1982 (421561)
Měď a slitiny mědi – Ingoty a odlitky
Katalogové číslo: 82557 Cena: 400,- Kč

ČSN P ISO 6707-1 (730000)
Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny
Katalogové číslo: 82337 Cena: 900,- Kč

ČSN EN 1999-1-2 (731501)
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Katalogové číslo: 82353 Cena: 500,- Kč

ČSN EN 1999-1-4 (731501)
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily
Katalogové číslo: 82255 Cena: 500,- Kč

ČSN EN 1999-1-5 (731501)
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-5: Skořepinové konstrukce
Katalogové číslo: 82479 Cena: 500,- Kč

ČSN EN 13848-1 +A1 (736359)
Železniční aplikace – Kolej – Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje
Katalogové číslo: 82678 Cena: 310,- Kč

ČSN EN 12767 (737085)
Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci – Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 82422 Cena: 320,- Kč

ČSN 75 1500 (751500)
Hydrologické údaje podzemních vod
Katalogové číslo: 82432 Cena: 175,- Kč

ČSN EN 15552 (770649)
Obaly – Kompletní přepravní balení a přepravní jednotky – Programy provedení zkoušek pro běžné distribuční řetězce
Katalogové číslo: 82598 Cena: 210,- Kč

ČSN EN 1176-2 (940515)
Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
Katalogové číslo: 82564 Cena: 210,- Kč

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *