Výběr nových norem [12/2008]

V tomto článku přinášíme výběr z norem vydaných v prosinci 2008. Normy si můžete objednat v naší internetové prodejně.

ČSN ISO 10285 (023521)
Valivá ložiska – Lineární kuličková pouzdra – Hlavní rozměry a tolerance
Katalogové číslo: 82444 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 12385-2 +A1 (024302)
Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 2: Definice, označování a klasifikace
Katalogové číslo: 82370 Cena: 725,- Kč

ČSN EN 12385-3 +A1 (024302)
Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu
Katalogové číslo: 82368 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 12385-4 +A1 (024302)
Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely
Katalogové číslo: 82367 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 12385-10 +A1 (024302)
Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely
Katalogové číslo: 82369 Cena: 485,- Kč

ČSN ISO 281 (024607)
Valivá ložiska – Dynamická únosnost a trvanlivost
Katalogové číslo: 82440 Cena: 725,- Kč

ČSN ISO 76 (024610)
Valivá ložiska – Statická únosnost
Katalogové číslo: 82441 Cena: 415,- Kč

ČSN ISO 199 (024612)
Valivá ložiska – Axiální ložiska – Tolerance
Katalogové číslo: 82443 Cena: 415,- Kč

ČSN ISO 355 (024727)
Valivá ložiska – Kuželíková ložiska – Hlavní rozměry a označení řad
Katalogové číslo: 82442 Cena: 635,- Kč

ČSN EN 50445 (050697)
Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz – 300 GHz)
Katalogové číslo: 81949 Cena: 415,- Kč

ČSN EN ISO 14744-1 (052040)
Svařování – Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení – Část 1: Zásady a přejímací podmínky
Katalogové číslo: 82437 Cena: 335,- Kč

ČSN EN 15456 (075308)
Kotle pro ústřední vytápění – Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla – Mezní stavy systému – Měření
Katalogové číslo: 82343 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 12693 (142021)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Objemové chladivové kompresory
Katalogové číslo: 82394 Cena: 725,- Kč

ČSN EN ISO 19432 (278603)
Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví – Přenosné ruční pily se spalovacím motorem – Bezpečnostní požadavky a zkoušení
Katalogové číslo: 82435 Cena: 635,- Kč

ČSN EN ISO 12215-6 (321160)
Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily
Katalogové číslo: 82612 Cena: 725,- Kč

ČSN EN 50131-2-2 (334591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory
Katalogové číslo: 81864 Cena: 635,- Kč

ČSN EN 50131-2-4 (334591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory
Katalogové číslo: 81862 Cena: 635,- Kč

ČSN EN 54-16 (342710)
Elektrická požární signalizace – Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení
Katalogové číslo: 82352 Cena: 725,- Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2 (346440)
Elektrostatika – Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Uživatelský návod
Katalogové číslo: 82262 Cena: 760,- Kč

ČSN 38 9445 (389445)
Přítokový ventil
Katalogové číslo: 82395 Cena: 235,- Kč

ČSN EN 228 (656505)
Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 82321 Cena: 415,- Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558)
Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda
Katalogové číslo: 82334 Cena: 485,- Kč

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Katalogové číslo: 82269 Cena: 415,- Kč

ČSN ISO 6060 (757522)
Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku
Katalogové číslo: 82364 Cena: 335,- Kč

ČSN EN ISO 13849-1 (833205)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
Katalogové číslo: 82464 Cena: 885,- Kč

ČSN EN 349 +A1 (833211)
Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
Katalogové číslo: 82523 Cena: 335,- Kč

ČSN EN 1037 +A1 (833220)
Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění
Katalogové číslo: 82515 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 626-1 +A1 (833230)
Bezpečnost strojních zařízení – Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
Katalogové číslo: 82510 Cena: 415,- Kč

ČSN EN 13478 +A1 (833251)
Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a požární ochrana
Katalogové číslo: 82453 Cena: 485,- Kč

ČSN EN 12198-1 +A1 (833260)
Bezpečnost strojních zařízení – Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními – Část 1: Všeobecné zásady
Katalogové číslo: 82516 Cena: 560,- Kč

ČSN EN 71-1 +A6 (943095)
Bezpečnost hraček – Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti
Katalogové číslo: 82320 Cena: 885,- Kč

ČSN EN 1591-2 (131551)
Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů – Část 2: Parametry těsnění
Katalogové číslo: 81809 Cena: 725,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13036-6 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušení metody – Část 6: Měření příčných a podélných profilů v oboru nerovnosti a megatextury – Profilometry
Katalogové číslo: 81635 Cena: 415,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 13036-8 (736177)
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 8: Příčný profil – Parametry a metody měření nerovnosti – Měření nerovností latí
Katalogové číslo: 81627 Cena: 485,- Kč
Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.