Výběr nových norem [04/2009]

Přinášíme vám další výběr z nových norem, tentokráte z těch, co byly vyhlášeny v březnovém věstníku. Jak je již zvykem, všechny normy je možno objednat v naší internetové prodejně.

ČSN EN ISO 9001 (010321)

Systémy managementu kvality – Požadavky

Katalogové číslo: 83016 Cena: 475 Kč

ČSN EN 62491 (013733)

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Popisné označování kabelů a žil

Katalogové číslo: 83000 Cena: 310 Kč

ČSN EN ISO 15744 (106009)

Neelektrická ruční nářadí – Předpis pro měření hluku – Technická metoda (třída přesnosti 2)

Katalogové číslo: 83003 Cena: 320 Kč

ČSN EN 15239 (120015)

Větrání budov – Energetická náročnost budov – Směrnice pro kontrolu větracích systémů

Katalogové číslo: 83194 Cena: 320 Kč

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

Katalogové číslo: 83125 Cena: 860 Kč

ČSN EN 60079-14 ed. 3 (332320)

Výbušné atmosféry – Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

Katalogové číslo: 82957 Cena: 540 Kč

ČSN 34 7010-82 (347010)

Elektrické kabely – Doplňující zkušební metody

Katalogové číslo: 82814 Cena: 900 Kč

ČSN EN 50117-4-1 (347740)

Koaxiální kabely – Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 – Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3 000 MHz

Katalogové číslo: 82785 Cena: 175 Kč

ČSN EN 62031 (360701)

Moduly LED pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost

Katalogové číslo: 82968 Cena: 210 Kč

ČSN EN 485-2 (424081)

Hliník a slitiny hliníku – Plechy, pásy a desky – Část 2: Mechanické vlastnosti

Katalogové číslo: 83236 Cena: 540 Kč

ČSN EN ISO 21003-1 (646423)

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 1: Všeobecně

Katalogové číslo: 82975 Cena: 210 Kč

ČSN EN ISO 21003-2 (646423)

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 2: Trubky

Katalogové číslo: 82971 Cena: 310 Kč

ČSN EN ISO 21003-3 (646423)

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 3: Tvarovky

Katalogové číslo: 82970 Cena: 210 Kč

ČSN EN ISO 21003-5 (646423)

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 5: Vhodnost použití systému

Katalogové číslo: 82972 Cena: 210 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7 (646423)

Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody – Část 7: Směrnice pro posuzování shody

Katalogové číslo: 82973 Cena: 210 Kč

ČSN P CEN/TS 15223 (646424)

Plastové potrubní systémy – Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi

Katalogové číslo: 82995 Cena: 310 Kč

ČSN EN 13121-3 (698921)

Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby – Část 3: Návrh, výpočet a provedení

Katalogové číslo: 82969 Cena: 900 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486)

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky – Část 1: Definice a požadavky

Katalogové číslo: 83017 Cena: 310 Kč

ČSN EN 15435 (723065)

Betonové prefabrikáty – Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu – Vlastnosti výrobku

Katalogové číslo: 82409 Cena: 400 Kč

ČSN EN 60254-2 ed. 2 (364320)

Olověné trakční baterie – Část 2: Rozměry článků a vývodů a značení polarity na článcích

Katalogové číslo: 82266 Cena: 320 Kč

Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

ČSN EN 15422 (723413)

Betonové prefabrikáty – Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů

Katalogové číslo: 82267 Cena: 175 Kč

ČSN EN 15037-1 (723414)

Betonové prefabrikáty – Stropní systémy z trámů a vložek – Část 1: Trámy

Katalogové číslo: 82268 Cena: 540 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006)

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu

Katalogové číslo: 83038 Cena: 400 Kč

ČSN EN 13859-1+A1 (727621)

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny

Katalogové číslo: 83048 Cena: 310 Kč

ČSN EN 13859-2+A1 (727621)

Hydroizolační pásy a fólie – Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace – Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny

Katalogové číslo: 83049 Cena: 310 Kč

ČSN EN 15603 (730326)

Energetická náročnost budov – Celková spotřeba energie a definice energetických hodnocení

Katalogové číslo: 83052 Cena: 500 Kč

ČSN 73 0810 (730810)

Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

Katalogové číslo: 82991 Cena: 400 Kč

ČSN 73 0848 (730848)

Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Katalogové číslo: 82925 Cena: 310 Kč

ČSN EN 1634-1 (730852)

Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken

Katalogové číslo: 83050 Cena: 520 Kč

ČSN EN 1090-2 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

Katalogové číslo: 82834 Cena: 900 Kč

ČSN EN 15287-1 (734241)

Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv

Katalogové číslo: 82363 Cena: 540 Kč

ČSN 73 4959 (734959)

Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

Katalogové číslo: 82820 Cena: 310 Kč

ČSN EN 12273 (736146)

Kalové vrstvy – Specifikace

Katalogové číslo: 82980 Cena: 320 Kč

ČSN 73 6222 (736222)

Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

Katalogové číslo: 82792 Cena: 310 Kč

ČSN 75 0000 (750000)

Vodní hospodářství – Soustava norem ve vodním hospodářství – Základní ustanovení

Katalogové číslo: 82855 Cena: 115 Kč

ČSN 75 2101 (752101)

Ekologizace úprav vodních toků

Katalogové číslo: 82946 Cena: 175 Kč

ČSN EN 1177 (940516)

Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu

Katalogové číslo: 82621 Cena: 210 Kč

ČSN EN 15288-1 (940920)

Plavecké bazény – Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů

Katalogové číslo: 82360 Cena: 310 Kč

Norma je k dispozici pouze v anglickém originálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *