TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet

V dubnu 2013 bylo vydáno TNI 73 0331 – Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet. Obsahem této technické normalizační informace jsou podklady pro výpočet energetické náročnosti budov za účelem jejich hodnocení podle souvisících právních předpisů.
Tato TNI je nezávaznou pomůckou obsahující jednotnou metodou zpracované a souměřitelné hodnoty typických parametrů používaných ve výpočtu energetické náročnosti budov.

Tuto TNI můžete zakoupit v naší internetové prodejně za 590 Kč.

Nové TNI – CEN/TR 15858

V únoru 2010 bude vydáno TNI CEN/TR 15858, avšak v prodeji je již nyní. Zařazení do třídy 72 napovídá, že se bude jednat o technickou normalizační informaci z oboru stavebních surovin, materiálů a výrobků.

Plný název je Stavební výrobky – Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT.

TNI má 36 stran. Objednávat můžete v naší internetové prodejně norem